Polityka prywatności

Szanowni Państwo,

informujemy, że od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, określone jako RODO.

Celem RODO jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie Unii Europejskiej.

W związku z powyższym, poniżej przedstawiamy informację dotyczącą przetwarzania Państwa danych osobowych z związku z wykonywaniem umowy łączącej Państwa z DORTECH.EU Magdalena Jargas.

Klauzula Informacyjna

DORTECH.EU Magdalena Jargas

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest DORTECH.EU Magdalena Jargas z siedzibą w Tarnowie (kod pocztowy 33-100), przy ul. Rozwojowa 45B.

Z którym mogą się Państwo kontaktować pisząc na adres biuro@dortech.eu lub na adres korespondencyjny: DORTECH.EU Magdalena Jargas ul. Rozwojowa 45B, 33-100 Tarnów

2. Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych

3. Państwa dane osobowe będziemy przetwarzali w celu:

a) zawarcia i wykonania umów handlowych oraz realizacji Państwa zamówień [ Art. 6 ust. 1 pkt. b ]

b) w celach marketingowych tj. przedstawiania ofert usług lub produktów do momentu wyrażania sprzeciwu [ Art. 6 ust. 1 pkt. f ]

c) monitorowanie jakości obsługi klienta w celach udzielenia odpowiedzi na zadawane zapytania, reklamacje. [ Art. 6 ust. 1 pkt. b ]

d) archiwizacji w zakresie niezbędnym dla wykonania obowiązków prawnych, w szczególności przepisów podatkowych , rachunkowości – przez okres wynikający z tych przepisów [ Art. 6 ust. 1 pkt. c ]

e) ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń z tytułu sprzedaży towarów lub usług w procesie windykacji [ Art. 6 ust. 1 pkt. f ]

f) tworzenia analiz wyników prowadzonej przez nas działalności gospodarczej na potrzeby wewnętrzne – przez okres nie dłuższy niż ten wskazany w punktach d) i e) [ Art. 6 ust. 1 pkt. f ]

4. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu następujące prawa:

a) prawo do wniesienia sprzeciwu

b) prawo dostępu do danych osobowych

c) prawo do sprostowania danych

d) prawo do usunięcia danych

e) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych

f) prawo do przeniesienia danych

5. Jeśli będą Państwo chcieli skorzystać z prawa, które opisaliśmy powyżej prosimy o kontakt na wybrany z poniższych sposobów:

  • pisemnie na adres DORTECH.EU Magdalena Jargas ul. Rozwojowa 45, 33-100 Tarnów
  • mailowo na adres biuro@dortech.eu

Udzielimy Państwu odpowiedzi co do rozpatrzenia żądania, bez zbędnej zwłoki, jednakże nie później niż w terminie miesiąca od dnia otrzymania żądania.

6. W przypadku gdy uznają Państwo iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa Rozporządzenia, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Pośrednimi odbiorcami Państwa danych będą te podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawnych, a także podmioty świadczące na naszą rzecz usługi księgowe, kadrowe, konsultacyjne, doradcze, serwisowe, transportowe, kurierskie, pocztowe oraz bankowe.

8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak nie podanie ich będzie skutkować brakiem możliwości współpracy i wykonania umowy handlowej.

Niniejsze pismo ma charakter czysto informacyjny, obowiązuje z dniem wejścia w życie ustawy od 25 maja 2018 r.

POLITYKA COOKIES

Czym są pliki “cookies”?

Pliki “cookies” to małe pliki tekstowe rejestrujące aktywnośc użytkownika online. Ułatwiaja poruszanie się użytkownika po witrynie oraz podejmowanie rozmaitych działań, ponieważ rozpoznają urządzenie użytkownika i wyświetlają stronę dopasowaną do jego indywidualnych preferencji. Ich wyłączenie może spowodować błędne działanie strony oraz brak dostępu do niektórych funkcji.

Jakiego rodzaju plików “cookies” używamy i w jaki sposób je wykorzystujemy?

Sesyjne pliki “cookies”:

Pliki cookie pozwalające zapamiętać wybory dokonane przez użytkownika i używane m.in przy logowaniu. Pozostają na urządzeniu użytkownika do czasy wylogowania z serwisu lub zamknięcia przeglądarki.

Pliki “cookies” służące do analiz:

Pliki cookies pomagające zbierać dane związane ze sposobem korzystania z witryny internetowej, w tym treści klikane przez użytkownika podczas przeglądania witryny, i umożliwiające ulepszenie działań oraz struktury seriwsu.

Pliki “cookies” używane do targetowania:

Pliki cookies zapamiętujące informacje dotyczące korzystania z witryny internetowej, umożliwiające proponowanie użytkownikom promocji i innych informacji dostosowanych do ich preferencji.

Usuwanie plików “cookies”:

Każdy rodzaj przeglądarki oferuje możliwość blokowania i kasowania plików cookies. Więcej informacji na temat zarządzania plikami cookies można uzyskać, korzystając z poniższych linków:

Internet Explorer Firefox Google Chrome Safari